Thomas Thurston C HAMPTON , 18791967 (aged 88 years)