Lydia Sarah BILLINGHURST , 18941970 (aged 76 years)