Sarah Jane Frances FARLEY , 18721951 (aged 79 years)