Hugh James Denham Denny MURRAY , 18951944 (aged 49 years)