Melita Amelia McPHERSON , 18681898 (aged 30 years)