Andrew T WILKES 1900
Whitney Walter WILKES 18711936
Ellen CLAVEN 18811960
Thomas Frederick WILKES 18231896
Susannah Phelp GREGORY 18371906
Thomas John WILKES 17931884
Ann Annie TAYLOR 17921850
Hezekiah GREGORY 18131903
Susannah Phelp INCH 18121883
Andrew Benjamin CLAVEN 18471923
Sophia Ann Sophie WILLIAMS 18611949
John Robert WILLIAMS 18301884
Mary Ann GLEESON 1837