Interactive tree of Thomas EXTON

Elsie M EXTON 1892
Phoebe F EXTON 1895
William D EXTON 1901
Thomas Henry EXTON 18681943
Phoebe Mary McKINNON 18641935
Thomas EXTON
Eliza Silke HUGHES 18501943
Richard HUGHES
Eliza