Interactive tree of Evelyn S COLLINS

Gordon NEWTON 1908
Maurice NEWTON 1908
Vera NEWTON 1910
Dulcie NEWTON 1912
Evelyn S COLLINS 1888
Gordon NEWTON 18891963
Robert COLLINS 18511927
Maria Louisa SMITH 18551925
Alexander NEWTON 18471938
Annie Matilda Eliza HOWLETT 18611948
Alexander NEWTON 18101886
Hannah Maria SCOTT 18231902
Alexander NEWTON
Helen JACK
John SCOTT
Hannah GREAVES