Interactive tree of James CLAPSON

Jane E STAPLES 18911938
Frederick J HINCKSMAN
Gladys G STAPLES 1895
Ivy Lydia STAPLES 18971950
Otto L JOHNSTONE
Arthur S C STAPLES 1901
John Charles STAPLES 19041964
Annie Eliza STAPLES 19061988
David SLYNEY 19062002
Frederick L STAPLES 19071908
Lydia CLAPSON 18731953
Solomon STAPLES 18671943
Anne CLAPSON 18761951
Andrew STAPLES 18701955
James CLAPSON 1882
Ethel CLAPSON 1888
Amy May CLAPSON 18891947
Hamilton Stephen R SOUTER 18831962
James CLAPSON
Annie Maria WILLIAMS 1926