Mid North Coast Pioneers - Newcastle to Lismore and beyond

  • Use compact layout

Interactive tree of Miriam Elizabeth Smith WILLIAMS

Darrel Claud PEREIRA 19021971
Victor G PEREIRA 1903
Jessie D SHELTON 1905
Laura F M PEREIRA 1907
Doris E PEREIRA 1910
James B PEREIRA 1911
Lela P PEREIRA 1915
Robert William PEREIRA 18711949
Rosetta STAPLES 18811928
Elizabeth “Doll” PALMER 18741962
Amy Maud PEREIRA 1899
John PROVOST
Private
Dulcy Bell PEREIRA 19001966
Leslie J RANDELL
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Cecil Colville PEREIRA 19021985
Muriel May ELLIS 19192003
Robert J PEREIRA 1905
Alice Althea PEREIRA 19181994
Private
John Isaac Lourane PEREIRA 19182007
John Isaac PEREIRA 18721952
Alice EGGINS 18781969
Renie H PEREIRA 1900
Leila E PEREIRA 1902
Harold E PEREIRA 1906
Gwendoline M PEREIRA 1908
William Henry PEREIRA 18741969
Louisa EVENDEN 18751924
Joseph PEREIRA 18771952
Agnes BURK 18811950
Ellen Mary Ann PEREIRA 18791949
Albert STAPLES 18771942
Julia Florence May “Florrie” PEREIRA 18811957
Charles STAPLES 18751963
Edward James PEREIRA 19091986
Thelma Aileen HAYWARD 1901
Frederick George PEREIRA 18831965
Elizabeth Jane TURNER 18831971
Arthur Edward PEREIRA 18851968
Francis Gilbert PEREIRA 18871969
Harriet Ada POOLE 18891968
Sarah Louisa PEREIRA 18901956
Robert BODDENBERG 18881953
Miriam Elizabeth Smith WILLIAMS 18531914
Robert William PEREIRA 18471914
William H WILLIAMS
Bridget SMITH 18271885
Joseph PEREIRA
Sophia HUGHES